طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عمده فروشى کردن به انگلیسی عمده فروشى کردن یعنی چه

عمده فروشى کردن

wholesale

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها