طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عمل متهورانه و ابتکارى به انگلیسی عمل متهورانه و ابتکارى یعنی چه

عمل متهورانه و ابتکارى

emprise

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها