معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 45 و جرم اتمى 102.90550 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 45 و جرم اتمى 102.90550 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 45 و جرم اتمى 102.90550 گرم بر مول

Rhodium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها