طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غده ساده و کوچک لنفاوى به انگلیسی غده ساده و کوچک لنفاوى یعنی چه

غده ساده و کوچک لنفاوى

lymph nodule

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها