طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غذا یا آشامیدنى اشتها آور قبل از غذا به انگلیسی غذا یا آشامیدنى اشتها آور قبل از غذا یعنی چه

غذا یا آشامیدنى اشتها آور قبل از غذا

appetizer

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها