طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غرابت طبیعت به انگلیسی غرابت طبیعت یعنی چه

غرابت طبیعت

lusus naturae

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها