طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غزلى به انگلیسی غزلى یعنی چه

غزلى

lyric
lyrical

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها