طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غلاف کردن به انگلیسی غلاف کردن یعنی چه

غلاف کردن

ensheathe
intussuscept
invaginate
scabbard
sheath
sheathe

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها