طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غلط اظهار داشتن به انگلیسی غلط اظهار داشتن یعنی چه

غلط اظهار داشتن

misstate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها