طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غلط دار به انگلیسی غلط دار یعنی چه

غلط دار

incorrect

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها