طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غیر قابل اثبات به انگلیسی غیر قابل اثبات یعنی چه

غیر قابل اثبات

indemonstrable

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها