طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غیر قابل منازعه به انگلیسی غیر قابل منازعه یعنی چه

غیر قابل منازعه

unquestionable
unquestioning

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها