طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غیر و خیم به انگلیسی غیر و خیم یعنی چه

غیر و خیم

uncritical

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها