طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فاعل در نفس خود به انگلیسی فاعل در نفس خود یعنی چه

فاعل در نفس خود

self active

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها