طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فاقد ضمیر اشاره به انگلیسی فاقد ضمیر اشاره یعنی چه

فاقد ضمیر اشاره

undemonstrative

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها