طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فترتى به انگلیسی فترتى یعنی چه

فترتى

recessional

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها