طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فترت به انگلیسی فترت یعنی چه

فترت

interregnum
interval
recess

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها