طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فدیه دادن به انگلیسی فدیه دادن یعنی چه

فدیه دادن

ransom

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها