طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرا فرستادن پذیرى به انگلیسی فرا فرستادن پذیرى یعنی چه

فرا فرستادن پذیرى

transmissibility

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها