طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرستادن دنبال نخود سیاه به انگلیسی فرستادن دنبال نخود سیاه یعنی چه

فرستادن دنبال نخود سیاه

fool's errand

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها