طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرضیه مقدم به انگلیسی فرضیه مقدم یعنی چه

فرضیه مقدم

premise

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها