معنی و ترجمه کلمه فرمان متصدى به انگلیسی فرمان متصدى یعنی چه

فرمان متصدى

operator command

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها