معنی و ترجمه کلمه فر دادن مو به انگلیسی فر دادن مو یعنی چه

فر دادن مو

frounce

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها