طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فر زدن به انگلیسی فر زدن یعنی چه

فر زدن

frizz
frizzle
singe

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها