معنی و ترجمه کلمه قائل به الوهیت شخص یا چیزى به انگلیسی قائل به الوهیت شخص یا چیزى یعنی چه

قائل به الوهیت شخص یا چیزى

deification

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها