طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابلیت اجراء به انگلیسی قابلیت اجراء یعنی چه

قابلیت اجراء

applicability

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها