طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابلیت ارتعاش به انگلیسی قابلیت ارتعاش یعنی چه

قابلیت ارتعاش

vibratility

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها