طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابلیت استحکام در مقابل حرارت به انگلیسی قابلیت استحکام در مقابل حرارت یعنی چه

قابلیت استحکام در مقابل حرارت

thermostability

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها