طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابلیت استفاده به انگلیسی قابلیت استفاده یعنی چه

قابلیت استفاده

availability
serviceability
usability

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها