طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابلیت اندازه گیرى به انگلیسی قابلیت اندازه گیرى یعنی چه

قابلیت اندازه گیرى

commensurability
measurability
mensurability

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها