طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابلیت برش چوب به انگلیسی قابلیت برش چوب یعنی چه

قابلیت برش چوب

xylotomous

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها