طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابلیت تصرف به انگلیسی قابلیت تصرف یعنی چه

قابلیت تصرف

tenability

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها