طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابلیت جدا شدن به انگلیسی قابلیت جدا شدن یعنی چه

قابلیت جدا شدن

severability

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها