طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابلیت رسانایى به انگلیسی قابلیت رسانایى یعنی چه

قابلیت رسانایى

conductivity

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها