طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابلیت شمارش به انگلیسی قابلیت شمارش یعنی چه

قابلیت شمارش

calculability

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها