طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل اتساع به انگلیسی قابل اتساع یعنی چه

قابل اتساع

dilatable
tractile

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها