طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل اظهار یا توضیح به انگلیسی قابل اظهار یا توضیح یعنی چه

قابل اظهار یا توضیح

statable
stateable

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها