طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل اعمال به انگلیسی قابل اعمال یعنی چه

قابل اعمال

willable
workable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها