طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل انشقاق به انگلیسی قابل انشقاق یعنی چه

قابل انشقاق

fissile

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها