طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل بالا رفتن از به انگلیسی قابل بالا رفتن از یعنی چه

قابل بالا رفتن از

ascendable
ascendible

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها