طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل تبدیل به شیشه به انگلیسی قابل تبدیل به شیشه یعنی چه

قابل تبدیل به شیشه

vitrifiable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها