معنی و ترجمه کلمه قابل تعقیب قانونى به انگلیسی قابل تعقیب قانونى یعنی چه

قابل تعقیب قانونى

actionable
suable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها