طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل تغذیه خودبخود به انگلیسی قابل تغذیه خودبخود یعنی چه

قابل تغذیه خودبخود

autotroph

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها