طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل تکثیر به انگلیسی قابل تکثیر یعنی چه

قابل تکثیر

multipliable
multiplicable
proliferous
propagable
reproducible

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها