معنی و ترجمه کلمه قابل حل بطریق جبرى به انگلیسی قابل حل بطریق جبرى یعنی چه

قابل حل بطریق جبرى

analytic
analytical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها