طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل حل بطریق جبرى به انگلیسی قابل حل بطریق جبرى یعنی چه

قابل حل بطریق جبرى

analytic
analytical

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها