طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل شکستن و تقسیم به انگلیسی قابل شکستن و تقسیم یعنی چه

قابل شکستن و تقسیم

fissionable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها