طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل عبور به انگلیسی قابل عبور یعنی چه

قابل عبور

passable
traversable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها