طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل مشاهده به انگلیسی قابل مشاهده یعنی چه

قابل مشاهده

objective
observable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها