معنی و ترجمه کلمه قابل هدایت به انگلیسی قابل هدایت یعنی چه

قابل هدایت

dirigible

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها