طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل ورقه ورقه شدن به انگلیسی قابل ورقه ورقه شدن یعنی چه

قابل ورقه ورقه شدن

cleavable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها